Ke arah kemerdekaan kerjasama antara kaum

2019-12-07 16:31

By Cikgu Eija, Cikgu Ajib& Cikgu Nana BAB 4: KERJASAMA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN (1) Jawatankuasa Hubungan antara Kaum(CLC) 1. Peringkat awal, dianggotai kaum Melayu dan Cina. 2. Melayu diwakili UMNO diketuai Dato Onn Jaafar 3. Cina diwakili MCA diketuai Tun Tan Cheng Lock. 4. Ogos 1949, CLC turut dianggotai wakil dariBab 4 Kerjasama antara Kaum ke Arah Kemerdekaan. Nota Bestari Ting 3 Bab4 Jawatankuasa Hubungan antara Kaum(CLC) Sokong perjuangan Dato; Onn Jaafar dan IMP tentang kerjasama kaum dalam sebuah parti. ke arah kemerdekaan kerjasama antara kaum

Nov 14, 2013 d) Kerjasama Kaum Ke Arah Berkerajaan Sendiri e) Sistem Ahli f) Syarat Kerakyatan g) Perlu Perikatan h) Pilihanraya 1. Bagi kestabilan politik, ekonomi, dan keharmonian masyarakat maka British telah memberi syarat supaya kerjasama kaum diadakan jika tanah Melayu ingin mendapat kemerdekaan a) Penubuhan Jawatankuasa hubungan antara kaum. (CLC

Dec 02, 2012 4. 1 Ke arah Mencapai PerpaduanKaum 4. 1 Ke arah Mencapai Perpaduan Kaum1. British telah memberi syarat supaya kerjasama kaum diadakan jika T anah M elayu ingin mendapatkan kemerdekaan. Tujuannya adalah untuk menjamin kestabilan politik dan keharmonian masyarakat. 2. KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN Pengenalan: Membina sesebuah negara yang merdeka dan berdaulat bukanlah perkara mudah. Latihan berkerajaan sendiri terpaksa dilalui untuk memastikan rakyat tempatan mampu mentadbir negara mereka sendiri. ke arah kemerdekaan kerjasama antara kaum Jul 01, 2009 BAB 4 KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN. Jawatankuasa Hubungan antara Kaum ( CLC) Anggota seorang wakil daripada setiap kaum iaitu: UMNO Dato Onn Jaafar MCA Tun Tan Cheng Lock Kaum India, Ceylon, Serani dan Eropah. Pengerusi Dato E. E. C Thuraisingan.

KE ARAH MENCAPAI PERPADUAN KAUM 1. Melalui penubuhan Community Liaison Committee (CLC) atau Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum, usaha untuk mencapai perpaduan kaum di Tanah Melayu telah dimulakan. 2. Syarat yang dikenakan oleh pihak British adalah kerjasama antara kaum diadakan jika Tanah Melayu ingin mendapatkan kemerdekaan. 3. ke arah kemerdekaan kerjasama antara kaum

Rating: 4.87 / Views: 527

A list of my favorite links