Makam ayub al ansari

2020-01-19 20:56

Dialah Abu Ayub AlAnshari Khalid bin Zaid, cucu Malik bin Najjar. Pertemuan ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, sewaktu utusan Madinah pergi ke Makkah untuk berbaiat dalam baiat Aqabah Kedua, Abu Ayub AlAnshari termasuk di antara 70 orang Mukmin yang mengulurkan tangan kanan mereka ke tangan kanan Rasulullah serta menjabatnya denganThe camel stopped at the house of Abu Ayyub alAnsari, a member of the Bani AnNajjar, who were regarded as the best of the tribes of Medina. Though Abu Ayub Al Ansari had prepared meals for only Muhammad and Abubakr, Muhammad directed that everyone in makam ayub al ansari

Jun 16, 2011 makam Abu Ayyub Al Ansari sentiasa dipagar rapi. Di samping itu, sebuah masjid juga dibina disitu bersama beberapa kemudahan lain dan sehingga kini masjid yang dinamakan Masjid Ayub Al Ansari terus berdiri teguh walaupun telah berusia hampir 600 tahun lebih dan menerima kunjungan dari semua bangsa tanpa mengira agama.

Abu Ayyub alAnsari r. a (587 668) atau nama sebenarnya Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani AnNajjar. Beliau mendapat penghormatan kerana Rasulullah s. a. w turun dari unta baginda di rumah beliau selepas baginda memasuki Madinah semasa baginda berhijrah ke sana dari Mekah. Abu Ayyub alAnshari ( ) adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang paling tua sekali. Di antara kemuliaannya adalah singgahnya Nabi Muhammad selama kurang lebih tujuh bulan di rumahnya ketika datang hijrah dari Mekkah ke Madinah. Abu Ayyub hidup pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Abu Ayyub meninggal di Konstantinopel ketika makam ayub al ansari Sejarah Masjid Abu Ayyub AlAnshari. Berdasarkan sejarah, Masjid Abu Ayyub AlAnshari merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Kesultanan Turki Ottoman setelah penaklukan Konstantinopel di tahun 1453. Di dalam kompleks masjid terdapat makam Abu Ayyub alAnsari. Kita akan langsung tahu dari mana nama masjid ini berasal.

Sep 20, 2014  Setelah selesai menziarahi makam Ahmad Ammar, kami meneruskan perjalanan tak jauh dari situ. Sebuah masjid di perkarangannya adalah makam Abu Ayyub AlAnsari. Disini tempat bernama Eyub Sultan, tempat suatu ketika dahulu, semua Sultan makam ayub al ansari Feb 18, 2012 Penulis buku Kuasa Kepemimpinan AlFatih dan pengasas modul Akademi Kepimpinan Mahasiswa AlFatih (AKMAL) terus berkongsi pengalaman kembaranya di bumi Turki. Untuk melihat liputan lanjut Jan 19, 2015 Makam Abu Ayub Al Ansari, sahabat nabi dimana Nabi menumpang bermalam di rumahnya ketika peristiwa hijrah di Madinah. Abu Ayub kemudiannya mengikut tentera Muawiyah ingin menguasai Constantinaple

Rating: 4.44 / Views: 663

A list of my favorite links