Rozprawka pan tadeusz i kordian

2020-01-22 22:31

Zadania maturalne, testy maturalne z arkuszy maturalnych z polskiego.Jacek Soplica jest gwnym bohaterem epopei Adama Mickiewicza Pan Tadeusz . Soplica wywodzi si ze redniozamonej szlachty, cieszy si sympati spoeczestwa i duym powaaniem jako samozwaczy przywdca szlachty zaciankowej. Mody Jacek by przystojnym mczyzn, skupia uwag kobiet, ktrym si podoba. rozprawka pan tadeusz i kordian

Matura pisemna z jzyka polskiego rozprawka poradnik. Jak napisa rozprawk uwzgldniajc wymagania egzaminacyjne, kryteria ocen i punktw na 100

Kordian jest chopcem niezwykle wraliwym, lubi czyta Szekspira, jest te sentymentalny, co uwidacznia si gdy daje Laurze kwiat, duy wpyw na jego nastrj ma te otaczajca go przyroda, z ktr czsto si utosamia. atwo go zrani, bardzo emocjonalnie odbiera kade choby niewinne szyderstwo Laury. W dramacie Kordian zawarta zostaa polemika z wizj polityczn Adama Mickiewicza. Epopeja narodowa pt. Pan Tadeusz jest kolejnym etapem ksztatowania si wizji walki narodowowyzwoleczej w wiadomoci Mickiewicza. Podczas gdy Konrad Wallenrod i Dziady cz. rozprawka pan tadeusz i kordian Rola mioci w yciu czowieka. Mio jest jedn z najwaniejszych wartoci w yciu czowieka, stanowi ponadczasowy temat w kulturze, odgrywa w yciu bardzo wan rol. Moe przybra rn posta: : mioci czcej kobiet i mczyzn, mioci matki do dziecka, mioci do Boga, czy ojczyzny.

Rating: 4.45 / Views: 989

A list of my favorite links