Ljudska lubanja sa rogovima

2019-12-13 22:03

Postoje mnoga arheoloka otkria koja nisu dobila svoja slubena objanjenja. Jedno od njih je i ljudska lubanja pronaena osamdesetih godina 19. stoljea u Sejr, u Pennsylvaniji. Neobine lubanje su imale rogove, a kosti su velike to ukazuje da se radi o ostacima ljudi koji su bili divovi, visoki vie od 2, 1 metra.Ljudskalubanja na panjolskom jeziku Prevoditelj. Odaberite sa kojeg jezika elite prevesti na koji jezik, zatim u polje za unos upiite rije, izraz ili reenicu koju elite prevesti. Koristite gumbe iznad kao pomo pri unoenju slova kojih nema na vaoj tipkovnici. ljudska lubanja sa rogovima

Ljudska lobanja s rogovima Tokom osme decenije 19. vijeka u Sejriju je pronaena humka i u njoj udne ljudske lobanje i kosti. Lobanje su imale rogove, a kosti kao da su pripadale ljudima visokim vie od 2, 1 metra, sahranjenim oko 1200. godine prije nove ere.

Po naim medijima ove su se lubanje uglavnom nazivale Lubanje iz Ice. Tello je otkrio preko 300 komada izduljenih lubanja, neke od njih su datirane na starost od preko 3000 godina, a s obzirom da klasina objanjenja povijanja i umjetnog produljivanja lubanja nisu mogla objasniti poveanje obima mozga preko 25 ekalo se na analize DNK kako bi se rasvijetlila ova misterija. Najkontroverznija arheoloka otkria ljudska lobanja sa rogovima Osamdesetih godina XIX veka u Sajru u SAD, pronaena je velika grobnica. Navodno je tamo grupa Amerikanaca pronala nekoliko udnih ljudskih lobanja i skeleta. ljudska lubanja sa rogovima Oct 01, 2015 This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue

Rating: 4.81 / Views: 420

A list of my favorite links