Zachowanie podczas burzy w wodzie

2020-01-22 08:16

Zachowanie si podczas burzy jest szczeglnie istotne, gdy przebywamy na wakacjach. Jeli znajdujemy si na play i widzimy, e nadciga nawanica, lepiej jak najszybciej si stamtd ewakuowa. Bezwzgldnie podczas burzy nie powinnimy przebywa w wodzie. Woda jest dobrym przewodnikiem, wic ryzyko raenia piorunem jest wysokie.Aug 14, 2009  Wedug naukowcw, w cigu kadej sekundy w Ziemi uderza okoo 100 piorunw. Burza moe nas dopa wszdzie i w rnych okolicznociach: w miecie, w lesie, na polu czy na jeziorze. Poniej znajdziesz wskazwki jak si zachowa podczas burzy i zachowanie podczas burzy w wodzie

Podczas burzy nie przebywaj w jeziorze, w morzu lub w rzece. Substancje chemiczne zawarte w nieprzefiltrowanej wodzie powoduj przewodzenie prdu. Jeli piorun uderzy w tafl jeziora, morza czy w rzek, istnieje spore ryzyko poraenia. Nie egluj, gdy widzisz, e burza si zblia.

Jeste w nim bezpieczny, pod warunkiem, e nie bdziesz dotyka metalowych czci, ani wychyla si przez okno, nie parkuj pod drzewami, liniami energetycznymi i innymi wysokimi obiektami, Na biwaku namiot nie jest bezpiecznym schronieniem w czasie burzy. Zagroenie stanowi jego metalowe elementy (maszt, wsporniki, ledzie Nie wolno sta pod drzewami, gdy niektre z nich (np. lipy) bardzo atwo przewodz elektryczno, Naley odej od wszelkich zbiornikw wodnych, gdy woda jest doskonaym przewodnikiem elektrycznoci, Gdy burza zastanie ci w szczerym polu, powiniene przykucn, ale nie siada na ziemi, a tym bardziej nie ka si na niej, Naley pozby si wszelkich zachowanie podczas burzy w wodzie Synoptycy ostrzegaj przed kolejnymi nawanicami, ktre nadcigaj nad Polsk. Przygotowalimy dla Was 10 zasad bezpiecznego zachowania w czasie burzy. Koniecznie si z nimi zapoznajcie.

Rating: 4.44 / Views: 899

A list of my favorite links