11 novembar dan drzavnosti

2020-01-21 14:00

11. i 12. novembar (nedpon) Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dan: 25. decembar (uto) Prvi dan Boia (za katolike i pripadnike drugih hrianskih verskih zajednica) neradni dan Ako jedan od datuma kada se praznuju dravni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. Napominjemo da seSmrt faizmu! Sloboda narodu! rijei su kojima je prije 75 godina poelo zasjedanje u Mrkonji Gradu i na kojem su udareni moderni temelji dravnosti Bosne i Hercegovine, jedinstvene i nedjeljive drave u kojoj svi narodi moraju uivati ista prava. Prvo zasjedanje Zemaljskog antifaistikog vijea narodnog osloboenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) odrano je 25. novembra [ 11 novembar dan drzavnosti

Datum: . 25. novembar se obiljeava kao Dan dravnosti Bosne i Hercegovine. Naime, upravo tog historijski vrlo znaajnog 25. novembra 1943. godine odrano je prvo zasjedanje ZAVNOBIHa (Zemaljsko antifaistiko vijee narodnog osloboenja Bosne i Hercegovine), u Mrkonji Gradu.

Srbija neradni dani 2019 popis praznika u Srbiji 2019 dravni praznici 2019 popis neradnih dana 2019 nacionalni praznici 2019 sa praznicima slobodni dani 2020 2021 Kada je Dan Dravnosti Bosne i Hercegovine BiH 2018 25. 11. Dan dravnosti Subota Kada je Dan Dravnosti Bosne i Hercegovine BiH 2019 25. 11. Dan dravnosti Ponedjeljak Kada je Dan Dravnosti Bosne i Hercegovine BiH 2020 25. 11. Dan dravnosti Srijeda Dan dravnosti Bosne i Hercegovine je praznik u Bosni i [ 11 novembar dan drzavnosti Nov 24, 2017  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavijestilo je da je Zakonom o proglaenju 25. novembra Danom dravnosti Republike Bosne i Hercegovine, utvreno da je 25. novembar Dan dravnosti Bosne i Hercegovine dravni praznik, te da na taj dan dravni organi, preduzea i druge pravne osobe ne rade.

Nov 21, 2017  Shodno tome, 25. novembar Dan dravnosti Bosne i Hercegovine se kao dravni praznik obiljeava samo jedan dan i to na dan dravnog praznika, saopeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. S obzirom da ove godine 25. novembar pada u subotu, taj dan e biti neradni dan za one dravne organe, preduzea i druga pravna 11 novembar dan drzavnosti Nov 24, 2011  Kampanja: 25. Novembar Dan Dravnosti BiH Klijent: Savjetodavni odbor mladih Ilida Produkcija: MarkIN communication agency http: www. markin. ba Be soc neradni dani, dravni i drugi praznici za 2019. godinu. neradni dani, dravni i drugi praznici za 2018. godinu. neradni dani u crnoj gori. neradni dani u republici srpskoj BEOGRAD Ponedeljak, 11. novembar, bie neradan dan zbog obeleavanja dravnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu. . Praznik je prvi put zvanino obeleen prole godine, na osnovu izmena Zakona o dravnim i drugim praznicima koje je Skuptina Srbije usvojila krajem 2011. godine. Nov 25, 2015 528Hz Tranquility Music For Self Healing& Mindfulness Love Yourself Light Music For The Soul Duration: 3: 00: 06. Guild Of Light Tranquility Music 748, 619 views

Rating: 4.89 / Views: 814

A list of my favorite links