Tin ap thap nhiet doi tren bien dong moi nhat

2020-01-29 08:12

Bn ang c bi vit Tin tc mi nht v 2 p thp nhit i hot ng cng lc trn Bin ng ti chuyn mc Tin trong nc ca bo i sng Php lut. Mi thng tin gp phn hi xin gi v hm th hoc Hotline: .Thng tin mi nht v p thp nhit i trn bin ng V tr tm p thp nhit i vo khong 19, 2 V Bc; 118, 7 Kinh ng, trn vng bin ng Bc Bin ng vi sc gi git cp 9. tin ap thap nhiet doi tren bien dong moi nhat

Thng tin mi nht v p thp nhit i trn Bin ng. Th Su, ngy 09: 46 AM (GMT7) p thp nhit i quay u hng ra ngoi khi Thi Bnh

(SPL) Tin p thp nhit i mi nht cho bit, trong 24 gi ti, p thp nhit i di chuyn theo hng Ty Ty Bc khong 1520kmh v c kh nng mnh ln thnh bo. Tin t TTKTTV T cho hay, hi 02 gi ngy 267, v tr tm p thp Bn tin v p thp nhit i trn bin ng ca TT DBKTTV T pht i sng sm nay (0211) cho bit: p thp nhit i trn vng bin pha Nam C Mau suy yu. Tuy nhin p thp gn bin ng c kh nng mnh ln thnh bo. tin ap thap nhiet doi tren bien dong moi nhat Tin tc mi nht v p thp nhit i trn Bin ng p thp nhit i trn Bin ng ang di chuyn vi tc khong 1520kmh, cch qun o Hong Sa khong 310km.

Rating: 4.57 / Views: 915

A list of my favorite links