Kostol sv. juraja v trnovom

2020-01-17 13:58

vod O serveri Bohosluby v zahrani Napte nm Kontakt Dnes je, piatok, Svtho Luka, evanjelistu (sviatok, nie je prikzan) Zadajte mestoobec a de, kedy chcete s DoKostola. sk vetky jazyky slovensky anglicky cirkevnoslovansky esky franczsky chorvtsky latinskyHody sv. Juraja 2019. Vekonon nedea 2019. Bo hrob. Krov cesta 2019 Ladce a Kltor. Brigda park sv. Juraja Eurpsky vinrsky rytiersky stav v Trnovom mj 2016. De radosti 2016. Levoa, Smiany, trbsk Pleso. 1. sv. prijmanie 2016. sv. zem 2016. Hody 2016. Zabjaka 2016. kostol sv. juraja v trnovom

Kostolk svtho Juraja je romnska sakrlna stavba v obci Kostoany pod Tribeom v okrese Zlat Moravce v Nitrianskom kraji. Kostolk je po Kostole svtej Margity Antiochijskej v Kopanoch a Kostole svteho Juraja v Nitrianskej Blatnici treou najstarou zachovanou predromnskou architektonickou pamiatkou na Slovensku.

Uniktny zrubov kostolk v Trnovom (mestsk as iliny) je najzpadnejie situovanou drevenou sakrlnou stavbou na Slovensku. Pochdza pravdepodobne zo 16. storoia a je zasvten sv. Jurajovi ranokresanskmu muenkovi a legendrnemu vazovi nad Kostol sv. Juraja je najzpadnejie situovan gotick dreven sakrlna stavba na Slovensku, nachdza sa v miestnej asti ilina Trnov, na miernom nvr, uprostred cintorna. Najstaria zachovan psomn sprva o Kostole sv. Juraja pochdza z roku 1583. Ide o jednoloov zrubov stavbu so kostol sv. juraja v trnovom Kostol sv. Juraja, najzpadnejie situovan gotick dreven sakrlna stavba na Slovensku, sa nachdza v miestnej asti ilina Trnov, na miernom nvr, uprostred cintorna. Postavili ho pravdepodobne poda vzoru kostolka, ktor sa nachdzal v Zbrei na Orave. . Kostol bol postaven na prelome 15. a 16. storoia, v obdob neskorej gotiky.

Kostol svtho Juraja v Trnovom je rmskokatolcky dreven kostol v ilinskej mestskej asti Trnov. Je to najzpadnejie lokalizovan dreven sakrlna stavba na Slovensku. Psomn zmienky o presnom roku jeho vstavby sa nezachovali, je vak ist, e kostol stl v poslednej tretine 16. storoia uprostred cintorna v severozpadnej asti vtedajej samostatnej obce. kostol sv. juraja v trnovom Apr 30, 2012  Kostol svtho Juraja v Trnovom je najzpadnejie situovanou drevenou sakrlnou stavbou na Slovensku a jedinou pamiatkou tohto druhu v celom regine iliny. Vybudovali ho pravdepodobne poda vzoru kostolka, ktor sa nachdzal v Zbrei na Orave. Cel bol postaven z dreva a bez jedinho eleznho klinca. V 2. polovici 17. storoia boli v meste Trsten dva kostoly. Poda tvrdonskej matriky zo 14. augusta 1697 bol niiv poiar, ktor zasiahol ak kostol sv. Juraja. V roku 1706 bol op postaven po roku 1710 a rozren po roku 1712 poda plnov stavitea Zachara z Vrtok. alia prestavba sa uskutonila v (detsk sv. oma okrem przdnin) Prikzan sviatok: v tdni sv. ome o 7. 15 hod. a o 18. 00 hod. (resp. 17. 00 hod. poda obdobia) V kostole sv. Juraja (dreven kostol): v letnom obdob sv. ome kad stredu; Aktulny poriadok sv. om si mete zisti v oznamoch farnosti.

Rating: 4.62 / Views: 644

A list of my favorite links