Sambutan hari guru 2011 brunei

2019-12-07 09:38

Sep 24, 2011 Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadien Waddaulah sempena majlis sambutan Hari Guru yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, 24 September 2011.Sambutan ini juga adalah sebagai usaha untuk memartabatkan profesion perguruan yang banyak menyumbang kepada pembangunan kapasiti tenaga manusia di negara ini. Pada tahun ini, majlis kemuncak Sambutan Hari Guru diadakan pada hari Selasa, 5 Muharram 1439 bersamaan 26 sambutan hari guru 2011 brunei

May 28, 2013  Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah ibni AlMarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam di Majlis Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam Kali Ke21 pada hari Sabtu 26 Syawal 1432, bersamaan 24 September 2011 di Pusat Persidangan

Pada sambutan tahun ini, muridmurid mempersembahkan beberapa persembahan berupa persembhaan lagu dan drama sketsa Hari Raya dan Hari Guru. Majlis juga diselajurkan dengan penyerahan sumbangan derma kepada Dk Izzatul Afifah binti Pg Hj Bolkiah (6 Akhdar) dan adiknya Dk Durratul Majidah binti Pg Hj Bolkiah (5 Ahmar) muridmurid yang dilanda musibah kebakaran. Majlis Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam Teacher's Day 2019 This year 29th Teacher's Day theme is Quality Education As The Core Of Learners' Excellence Pendidikan Berkualiti Teras Kecemerlangan Pelajar . sambutan hari guru 2011 brunei Oleh Syahmi Hassan. BANDAR SERI BEGAWAN, 25 Sept Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), hari ini, telah menganjurkan Majlis Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam ke27 Tahun 2017 di Masjid Omar Ali Saifuddien, di ibu negara.

Rating: 4.39 / Views: 672

A list of my favorite links